Asiantuntijat avuksi ratkomaan huoltajuusriitoja

Suomessa aletaan käyttää asiantuntijoita avustajina lapsen huoltoa koskevissa oikeudenkäynneissä. Käytännössä ratkaisua huoltajuusriitoihin voidaan vastaisuudessa etsiä esimerkiksi psykologin ja tuomarin yhteistyönä.

Oikeusministeriön mukaan kokeilun on tarkoitus alkaa ainakin yhdessä käräjäoikeudessa vielä tänä vuonna.

Follo-nimistä mallia on kokeiltu jo Norjassa, jossa siitä on saatu hyviä tuloksia. Mallissa tuomari, vanhemmat ja psykologi yrittävät löytää kiistassa ratkaisun jo valmisteluvaiheessa eli ennen kuin asiaa aletaan puida istuntosalissa.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat käräjäoikeuksissa ovat lisääntyneet selvästi kymmenen viime vuoden aikana. Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviä juttuja käsitellään käräjäoikeuksissa vuosittain parituhatta, ja valtaosa niistä on riitaisia.

Sovittelun on tarkoitus olla vapaaehtoista. Kokeilua valmistelevan työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.