Säkylä turvaa vedensaantinsa ostamalla kalanviljelylaitoksen

TS/Jorma Pihlava<br />Säkylän kunnan edustajat Satu Tietari (vas.), Jari Rantala ja Juha Nummela (toinen oik.) sekä ProAgria Satakunnan Timo Junnila ja Pasi Tuominen Köyliön kala-altailla.
TS/Jorma Pihlava
Säkylän kunnan edustajat Satu Tietari (vas.), Jari Rantala ja Juha Nummela (toinen oik.) sekä ProAgria Satakunnan Timo Junnila ja Pasi Tuominen Köyliön kala-altailla.

JORMA PIHLAVA

Säkylä aikoo ostaa Köyliön kalanviljely Oy:n osakekannan ja noin 5,6 hehtaarin maa-alueet Köyliönjärven eteläpäästä. Kauppahinta on 550 000 euroa.

Kunta ei ryhdy kalanviljelijäksi, vaan lopettaa laitoksen toiminnan kuluvan ja ensi vuoden aikana.

Kauppa ratkaisee kunnan ja kalanviljelylaitoksen vuosikautisen kiistan Kuninkaanlähteen vedestä. Samalla Säkylä turvaa oman vedensaantinsa ja välttyy kalliimmilta vesijärjestelyiltä, joita sen kontolle mitä ilmeisimmin velvoitettaisiin.

Ratkaisu on tavallaan helpotus myös toiselle osapuolelle, kalanviljelylaitoksen omistavalle ProAgria Satakunnalle. Vesikiista olisi pitkittyessään uhannut Säkylän kykyä toimittaa riittävästi vettä kunnassa toimivalle elintarviketeollisuudelle.

ProAgria Satakunnan toimitusjohtaja Timo Junnila ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Tuominen myöntävät, että olisi ollut nurinkurista toimia elintarviketeollisuuden ja sitä kautta viljelijöiden etua vastaan.

- Nyt neuvotellulla ratkaisulla Säkylän kunta turvaa puhtaan, huippulaatuisen raakaveden saannin asukkaiden, elintarviketeollisuuden ja varuskunnan käyttöön myös tulevaisuudessa, kunnanjohtaja Jari Rantala sanoo.

Rantamaat ehkä asuntoalueeksi

Säkylän kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Nummela huomauttaa myös Köyliönjärven kuuluvan edunsaajiin. Kalanviljelylaitos on toiminut ympäristöluvan päästöehtojen rajoissa, mutta on silti järven isoin yksittäinen kuormittaja.

- Tämä on myös ympäristöteko, Nummela luonnehtii kauppaa.

Säkylän kaupassa saamat 5,6 hehtaarin maa-alueet sisältävät noin 400 metriä rantaviivaa.

Nummela miettiikin jo rantamaiden kaavoittamista asuntoalueeksi.

- Siitä tulee vetovoimainen alue kansallismaisemassa, hän visioi.

Maakauppa palvelee osaltaan myös uuden Euran rakentamista. Kun Säkylä saa vetensä turvattua, pystytään vesiverkostoja yhdistämään ja varmistamaan vedensaanti laajemmalti esimerkiksi kriisitilanteiden varalta.

Kiista vedetään pois oikeudesta

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto velvoitti loppuvuodesta Säkylän kunnan ja Senaatti-kiinteistöt kummankin 20 000 euron uhkasakon uhalla järjestämään vettä Köyliön kalanviljely Oy:lle. Viraston mukaan kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen vedenotto Säkylän Porsaanharjusta on vähentänyt kalanviljelylaitoksen vedenotossaan käyttämien lähteiden virtaamaa. Senaatti-kiinteistöt on asianosaisena Säkylä varuskunnan kautta.

Päätös tarkoitti, että vedenottajien tulisi joko kierrättää kalanviljelylaitokselta Köyliönjärveen purkautuvaa vettä puhdistettuna ja jäähdytettynä takaisin laitokseen tai muuten johtaa sinne riittävästi vettä joko Köyliön kunnan verkostosta tai omalta ottamoltaan Porsaanharjulta seitsemän kilometrin päästä. Vaihtoehdoista edullisinkin, järveen purkautuvan veden kierrätys, olisi tiennyt pitkästi yli miljoonan euron investointia ja korkeita käyttökustannuksia.

- Säkylä on valittanut ympäristölupaviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Nyt on sovittu, että prosessi keskeytetään. Säkylän kunta ja Senaatti-kiinteistöt vapautuvat mahdollisista korvauksista ja mittavista toimenpiteistä vedensaannin turvaamiseksi, kunnanjohtaja toteaa.

Laitoksen lopetus vie kolmelta työt

Kärsijöiksi joutuvat kalanviljelylaitoksen kolme työntekijää, jotka menettävät työnsä, kun kalanviljelytoiminta lopetetaan.

Laitoksen liikevaihto on ollut noin 200 000 euroa. Sen päätuotteita ovat meri- ja järvitaimenen poikaset, joita kasvatetaan vuodessa 50 000-100 000.

- Laitos on perinteinen poikastuottaja alueella. Taimenen istutukset ovat tosin vähentyneet ja poikasia on tullut aika paljon muualtakin Suomesta. Poikashankinnatkin kilpailutetaan, Pasi Tuominen kertoo.

Säkylän kunnanhallitus käsittelee kauppaa ja siihen tarvittavan lisämäärärahan myöntämistä 14. huhtikuuta. Valtuustoon kauppa on tarkoitus viedä 11. toukokuuta.