Uutiset

Voimalinjan lähellä asuminen kaksinkertaistaa Alzheimer-riskin

TONI LEHTINEN

Pientaajuisten magneettikenttien ja Alzheimerin taudin välillä on mahdollinen yhteys. Tieto selviää EU:n komission riippumattoman tieteellisen komitean SCENIHR:n tuoreesta raportista. Magneettikenttiä esiintyy voimakkaina lähinnä voimajohtojen läheisyydessä. Myös teollisuuslaitteet ja kodinkoneet synnyttävät pieniä määriä pientaajuisia magneettikenttiä.

Komitean raportti siteeraa kahta tuoretta tutkimusta, jotka tehtiin Espanjassa ja Sveitsissä. Näissä toisistaan riippumattomissa tutkimuksissa päädyttiin samankaltaisiin tuloksiin.

Bernin yliopiston tutkimuksessa vertailtiin voimalinjojen magneettikentille altistumista ja dementoiviin tauteihin kuolleisuutta. Tutkimuksen mukaan ihmisellä, joka asuu 15 vuotta 50 metrin päässä 220-380 kilovoltin voimalinjasta, on kaksinkertainen riski sairastua Alzheimerin tautiin verrattuna valtaväestöön.

Samaiseen 50 metrin riskialueeseen päätyi myös espanjalaisen Ana Garcian tutkimus. Hän yhdisti 14 aiempaa magneettikenttätutkimusta. Garcian tutkimustuloksien mukaan jo yli 0,5 mikrotestan pitkäaikainen altistus magneettikentälle kasvattaa Alzheimer-riskin kaksinkertaiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Aiemmin linkki lasten leukemiaan

Voimalinjojen magneettikentät on aiemmin yhdistetty muun muassa lasten leukemiaan. Brittitutkimuksen mukaan lapsi, joka asuu alle 200 metrin päässä voimalinjasta, on 69 prosenttia korkeampi riski sairastua leukemiaan verrattuna lapseen, joka asuu yli 600 metrin päässä voimalinjasta.

Maailman terveysjärjestö WHO onkin luokitellut matalataajuiset magneettikentät samaan mahdollisesti syöpää aiheuttavien riskiryhmään kahvin ja pakokaasun kanssa.

Suomessa magneettikentille altistumista säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus. EU:n säädökseen pohjautuvan asetuksen mukaan pitkäaikainen magneettikentille altistuminen ei saa ylittää sataa mikroteslaa.

Suomalaisen sähköverkon suurimpien voimajohtojen eli 400 kilovoltin johtojen välittömässä läheisyydessä magneettikenttä on noin neljäsosa suositusarvosta. Pienemmän 110 kilovoltin voimalinjan kenttä vähenee 50 metrin matkalla niin paljon, että voimalinjan aiheuttamaa magneettikenttää ei enää erota talon sähkölaitteiden aiheuttamasta kentästä.

Suomessa ei ole virallisia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita. Fingridillä on kuitenkin raja-alueet voimalinjojen lähelle rakennettavalla asutukselle. 400 kilovoltin linjoilla alue on 31 metriä ja 110 kilovoltin linjoilla 23 metriä. Vanhempien linjojen kohdalla etäisyydet eivät päde, sillä esimerkiksi Turussa on asutusta aivan 110 kilovoltin linjojen lähellä.