Loimaan
kasvattamoon
paikat
250 naudalle

Loimaalle perustettavaan suureen nautakasvattamoon tulee paikat yhteensä noin 250 eläimelle. Ympäristölautakunta myönsi Haitulan kylään suunnitellulle kasvattamolle ympäristöluvan. Lupaa haettiin 184 lihanautapaikan ja 72 nuorkarjapaikan kasvattamolle. Kasvattamorakennukselle haetaan rakennuslupaa syksyllä.

Uusi eläinsuoja rakennetaan metsään, mutta nuorkarjapaikat sijoitetaan tilan pihapiirissä olevaan navettaan. Lähimmät naapuri ovat noin 200 metrin päässä ja Loimijokeen on matkaa vajaa kilometri.

Tilalla syntyvä lanta varastoidaan lantaloihin, joiden tilavuus on yhteensä noin 2 800 kuutiometriä. Lannan levitykseen varattua peltoa on 59 hehtaaria. 70 prosenttia lantamäärästä levitetään keväällä.

Tilalla valmistetaan esikuivattua säilörehua muovilla käärittyihin pyöräpaaleihin noin 800 tonnia vuodessa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään 2011 päättyväksi kaudeksi.