Joka viides
vastasi
Itämeri-
haasteeseen

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Turun ja Helsingin kaupunkien kesällä käynnistämään haastekampanjaan Itämeren pelastamiseksi on vastannut myönteisesti viidennes haastetuista eli 74 erilaista tahoa. Haaste lähetettiin 419 toimijalle.

Haasteen vastaanottajista suurin osa eli 34 on kuntia, kaupunkeja, kuntayhtymiä tai seutukuntia. Kuntien ohella haasteeseen ovat vastanneet muun muassa alueelliset ympäristökeskukset, maakuntien liitot, Merenkulkulaitos ja Merentutkimuskeskus, Suomen Satamaliitto, Suomen Varustamoyhdistys sekä Viking Line.

Turku ja Helsinki pyrkivät vähentämään kaupunkien toimintojen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Pääteemoina ovat viemäriverkoston parantaminen, haja-asutuksen jätevesien ja maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentäminen, pilaantuneiden sedimenttien ruoppaaminen ja sijoittaminen sekä laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöjen vähentäminen.