Yli puolet Turun
seudun asukkaista
rajoittaisi susikantaa

Turun Sanomat

Turun seutukunnan asukkaista 53 prosenttia kannattaa Varsinais-Suomen susikannan rajoittamista. Erityisesti naiset ja yli 45-vuotiaat pitävät susikannan rajoittamista hyvänä vaihtoehtona.

Seutukunnan asukkaista 37 prosenttia on sitä mieltä, että susikantaa ei tulisi rajoittaa.

Tiedot käyvät ilmi Turun Sanomien MC-Info Oy:ltä tilaamasta mielipidekyselystä, jota varten haastateltiin 1 012 seutukunnan asukasta. Kysely toteutettiin 3.-8. elokuuta.

Sukupuolten asenteiden välillä ei ole suurta eroa. Naisista 57 prosenttia ja miehistä 49 prosenttia haluaisi susikantaa rajoitettavan.

Sen sijaan iällä on selvä merkitys asennoitumisessa susiin. 45-54-vuotiaista 61 prosenttia kannattaa Varsinais-Suomen susikannan rajoittamista. Yli 65-vuotiaista jopa kolme neljästä rajoittaisi susikantaa.

Eniten susikannan rajoittamista vastustavat alle 35-vuotiaat vastaajat. Heistä yli puolet ei halua rajoittaa susikantaa.