Työryhmä eriyttäisi lääkäri- ja pelastuskopterit

Pelastushelikoptereiden käyttöä pohtiva työryhmä eriyttäisi lääkäri- ja pelastushelikopterit. Lähtökohtana on kuitenkin turvata hallitusohjelman mukaisesti niiden toiminta. Työryhmä jättäisi sisäministeriölle pelastuskopterit ja niiden avustustoiminnan metsäpaloissa ja tulvissa. Lääkärikopterit siirtyisivät ensihoidosta ja sairaankuljetuksista vastaavalle sosiaali- ja terveysministeriölle.