Foudilan ekokylän
asemakaava nähtäville

Foudilan luonnonläheisen asuinalueen asemakaava asetetaan nähtäville Sauvossa. Noin 24 hehtaarin alueella on 12 isoa tonttia, joista 9 on jo myyty. Rakentaminen alueella on jo alkanut poikkeusluvalla.

Alunperin kylään laadittiin asemakaavaluonnos jo vuonna 1995, mutta uuden maankäyttö- ja rakennuslain tultua voimaan ympäristökeskus oli sitä mieltä, että alue vaatii asemakaavan.

Alueelta poistettiin yksi tontti, kahden rajaa muutettiin ja säilytettiin kallion maisemakuva sekä liito-oravan kulku.

Poikkeuksellista kylässä on viemäröinnin puute ja asukkaille tarkoitetut viljelypalstat. Ekologisuuden edistämiseksi kunta suosittelee alueelle ympäristöä vähän kuormittavia rakentamis- ja lämmitysratkaisuja.

Kaava-alue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Sauvon keskustasta, Paimioon ja Saloon johtavan tien varrella.