Suomalaiset torjuvat ilmastoveron

Enemmistö suomalaisista pitää ilmastonmuutosta ainakin melko suurena uhkana. Tuoreessa kyselyssä reilu neljännes arvioi ilmastonmuutoksen hyvin suureksi uhaksi. Suomalaiset ovat periaatteessa valmiita esimerkiksi tinkimään kulutuksestaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Enemmistö kuitenkin torjuu hintoihin lisättävän niin sanotun ilmastoveron. Naiset ovat kyselyn mukaan ilmastosta huolestuneempia kuin miehet.