Ryhmäkannelakia pitää laajentaa

Kuluttajaliitto pitää uutta ryhmäkannelakia puutteellisena. Liiton mielestä lakia pitäisi laajentaa koskemaan myös muita kuin kuluttaja-asioita, kuten muissa Pohjoismaissa on tehty. Suomessa ryhmäkanteen voi nostaa vain kuluttaja-asiamies. Laki tulee voimaan lokakuussa. Suomessa on väläytelty lain laajentamista mm. ympäristöasioihin.