Kehitysmaihin virtaa apua NaistenPankin kautta

Suomalaisten naisvaikuttajien päätös auttaa kehitysmaissa asuvia sisariaan on tuottanut lyhyessä ajassa tulosta.

Toukokuussa lanseerattu kehitysyhteistyörahasto NaistenPankki on kerännyt neljän ensimmäisen kuukauden aikana varoja 225 000 euroa. Summa on liki puolet ensimmäisen vuoden tavoitteesta.

- Olemme iloisia siitä, kuinka hyvin toiminta on lähtenyt liikkeelle, sanoo Ilmarisen viestintäjohtaja Satu Mehtälä.

Pankki toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä. Rahaston ideana on kerätä lahjoituksia ja sijoittaa ne edelleen kehitysmaissa asuvien naisten toimeentulon turvaamiseen. Pankki rahoittaa naisten koulutusta, yrittämistä ja heidän oikeuksiensa parantamista. Naisia auttamalla tuetaan koko yhteiskuntaa.

- Naiset ovat kehitysmaiden hyödyntämätön voimavara. Naisten asemaa ja toimeentulomahdollisuuksia parantamalla voidaan vaikuttaa tehokkaasti köyhyyden vähentämiseen, toteaa HRM Partnersin toimitusjohtaja AnniVepsäläinen.

Osinkona hyvä mieli

NaistenPankkiin voi ostaa virtuaaliosakkeita tai tukea pankin toimintaa vapaavalintaisella summalla. 750 euron virtuaaliosakkeen lunastaneita on 150. Henkilöosakkaiden joukossa on jonkin verran myös miehiä.

Vastalahjaksi sijoittajat saavat hyvää mieltä, tietoa kehitysmaista ja mahdollisuuden vaikuttaa.

- Kambodzhassa meillä on pienlainoitushanke, jolla pyritään saamaan kyläpankkeja perustettua. Kyläpankkien osakkaina on naisia, ja niitä hallinnoivat myöskin paikalliset naiset. Lainat ovat suuruudeltaan 8-25 euroa, ja sitä kautta naiset pystyvät perustamaan erilaisia pieniä yrityksiä, kertoo kehitysyhteistyön suunnittelija Maija Peltola Kirkon Ulkomaanavusta.

Mikrolainoja myönnetään esimerkiksi katukeittiön perustamiseen ja kotieläinten ostoon.

Ugandassa puolestaan tuetaan vapaaehtoisia aids-tukihenkilöitä. Koulutetut tukihenkilöt auttavat sairastuneiden perheitä, pitävät huolta orvoiksi jääneistä lapsista ja opastavat toimeentulon kehittämisessä.

- Suurin osa tukihenkilöistä tulee hyvin köyhistä oloista, ja kun he tekevät tätä vapaaehtoistyötä, heillä ei ole hirveän paljon mahdollisuuksia kerätä muuta toimeentuloa, Peltola selvittää.

Tukihenkilöiden toimeentuloa pyritään parantamaan esimerkiksi maanviljelyn avulla antamalla heille siemeniä ja taimia.

Varoilla avitetaan myös naisten yrittäjyyttä Etiopiassa kolmessa eri kylässä sekä kongolaisten tyttösotilaiden paluuta siviilielämään. Tyttösotilaille järjestetään psykososiaalista tukea, ammattikoulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia.

Koulutuksessa on mukana nyt 60 tyttöä, ja sen aikana osallistujat ovat oppineet muun muassa ompelua ja korinpunontaa.