Yksityisautoilu lisääntyy
Turun seudulla

LAURA POHJANPALO

Autoilijoiden määrä uhkaa kasvaa Turun seudulla noin 16 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Autoliikennettä lisäävät asukasmäärän kasvaminen sekä asuntojen sijoittuminen alueille, joissa joukkoliikennetarjonta on vähäistä.

Jopa 80 prosenttia seudulle muuttavista asukkaista tulee liikkumaan yksityisautolla, jos nykyisen kaltainen kehitys jatkuu.

Tiedot käyvät ilmi liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksesta, joka on kartoittanut ihmisten kulkutapavalintoja Turussa ja kymmenessä kehyskunnassa.

- Teiden ruuhkautuminen ja autojonot yleistyvät, kun ihmiset muuttavat uusille asuinalueille, maakuntainsinööri Janne Virtanen Varsinais-Suomen liitosta ennustaa.

Asukasmäärät kasvavat varsinkin Turun kehyskunnissa. Kilpailu uusista asukkaista on kovaa, ja rakentaminen keskittyy usein haja-asutusalueille.

Jalankulkijoiden määrä vähenee

Kyselytutkimuksena toteutettu selvitys jakaa ihmiset eri luokkiin heidän käyttämiensä kulkutapojen mukaan. Suurimman ryhmän muodostavat vannoutuneet autonkäyttäjät, jotka käyttävät henkilöautoa lähes kaikkeen liikkumiseen.

- Noin joka viides vastaaja kuului tähän joukkoon, Virtanen kertoo. Autoilun uskotaan kasvavan Turun seudulla jopa nyt tehtyjä laskelmia suuremmaksi, sillä ilmiöön vaikuttavat asukasmäärien lisäksi monet muut seikat.

- Yksityisautoilua lisäävät myös elintason nousu, autoistuminen ja väestön ikääntyminen, Virtanen kertoo.

Joukkoliikenteen kanta-asiakkaita oli kyselyyn vastanneista 6,6 prosenttia. Osuuden ennustetaan vähenevän noin puoli prosenttiyksikköä vuoteen 2030 mennessä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osuus vähenisi yhdellä prosenttiyksiköllä.

Virtasen mukaan autoilun lisääntymistä tulisi hillitä etenkin maankäytön suunnittelulla. Edes nykyisen tilanteen säilyttäminen edellyttää hänen mielestään vahvaa ja tavoitteellista maankäytön suunnittelua sekä voimakasta panostusta joukkoliikenteeseen.

- Ohjaamalla väestönkasvua seudullisesti tilannetta on mahdollista parantaa nykyisestä, mutta tällöin yksittäiset kunnat eivät voi kasvaa nykyisten väestöennusteiden mukaisesti.