Neljä viidestä tuomitsee naispapin torjuvat papit

Neljä viidestä suomalaisesta ei hyväksy miespappeja, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispapin kanssa. Tämä käy ilmi Aamulehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Miehet suhtautuvat naisia hieman suopeammin yhteistyöstä kieltäytyviin pappeihin. Naisista 88 prosenttia ja miehistä 72 prosenttia ei hyväksy kieltäytymistä. Kyselyn mukaan 93 prosenttia kansalaisista hyväksyy naispappeuden Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Viime syksynä piispainkokous ohjeisti, ettei miespappi voi kieltäytyä työtehtävistä naisen kanssa vakaumukseensa vedoten.