Kalelan
louhintaan
ei riitä
meluilmoitus

Turun Sanomat, Mynämäki

Vaasan hallinto-oikeuden tekemän välipäätöksen mukaan Kalelan louhintatoimintaan ei riitä meluilmoitus, jonka Mynämäen ympäristösihteeri hyväksyi helmikuun alussa. Destia eli entinen Tieliikelaitos teki ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta murskaustoiminnasta Hirmuisten kylässä. Lounais-Suomen ympäristökeskus valitti Mynämäen meluilmoituspäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, koska katsoi, että murskaus on ympäristöluvan vaativaa toimintaa.

Seija Savo Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta sanoo, että ympäristöviranomaisten kannan mukaan meluilmoitusta ei voi hyväksyä, jos ympäristölupa on tarpeen ja vireillä.

Destialle myönnettiin ympäristölupa maaliskuun 7. päivä. Valitusaika jatkuu vielä huhtikuun 10. päivään saakka, mutta louhinta ja murskaus saisi jo periaatteessa saanut alkaa.