Joka kolmannessa neuvolassa tarpeeksi työntekijöitä

Helsinki,
(STT)

Etelä-Suomen lääninhallitus on huolissaan neuvoloiden mahdollisuuksista tunnistaa erityistukea tarvitsevat perheet. Kiristynyt työtahti ja työntekijöiden uupuminen näkyy muun muassa kyvyttömyytenä puuttua ongelmiin ajoissa. Lääninhallitus on selvittänyt äitiys- ja lastenneuvoloiden tilaa läänissä.

Säästöt näkyvät koko maassa neuvolatyön rapautumisena. Henkilöstöä tulisi palkata lisää. Vain kolmasosassa neuvoloista on työntekijöitä suosituksia vastaavasti.

Lasten terveyttä koettelevat nykyisin turvattomuus, oppimisvaikeudet ja psykososiaaliset oireet. Lapsiin heijastuvat myös vanhempien mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaongelmat.

Etelä-Suomen läänissä asuu paljon erityistukea tarvitsevia yksinhuoltajaperheitä ja maahanmuuttajia. Noin 10-30 prosenttia lapsista tarvitsee tutkimusten mukaan erityistukea.

Nykyisellään neuvoloiden on vaikea tasoittaa lasten ja perheiden terveyseroja ja katkaista syrjäytymiskehitystä. Myös monet neuvolan perustehtävät, kuten imetysohjaus sekä vanhemmuuden tukeminen, voivat jäädä vähäiselle huomiolle.