Kirkko ei hyväksy naispappeuden vastustajien käytöstä

Helsinki,
(STT)

Luterilainen kirkko ei arkkipiispa Jukka Paarman mukaan hyväksy naispappeutta vastustavien pappien kieltäytymistä jumalanpalveluksista naispappien kanssa.

- Mikään työnantaja ei voi hyväksyä tällaista keskeisen velvollisuuden laiminlyöntiä eikä sen tarkoituksellista toistamista, Paarma toteaa STT:lle lähettämässään kirjoituksessa.

Omaan, kirkon yhteisestä päätöksestä poikkeavaan raamatuntulkintaan vetoaminen ei myöskään oikeuta pappislupauksen tai virkavelvollisuuden rikkomista. Sen sijaan Paarma muistuttaa, että naispappeuteen kielteisesti suhtautuvaa vakaumusta sinänsä ei luterilaisessa kirkossa pidetä harhaoppina.

Tästäkään huolimatta naispappien syrjintää ei voida hyväksyä, hän alleviivaa.

Paarma viittaa kirjoituksessaan viikon takaiseen tapahtumaan Vammalassa, jossa miespappi jätti saapumatta työvuoroon, koska hänen työparinaan olisi ollut naispappi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällainen tapaus on saatettu kirkon järjestyksen mukaisesti tuomiokapitulin käsittelyyn.