Parjanne:
Palvelujen
rahoituspohja
turvattava

Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne vaatii, että palvelujen rahoituspohja turvataan tulevassa hallitusohjelmassa. Vaalikeskustelusta voi Parjanteen mukaan päätellä, että hallitusohjelma ja peruspalveluohjelman linjaus toukokuussa voivat tuoda uusia velvoitteita kunnille.

- Nyt nähtävissä oleva kuntatalouden parantuminen toteutuu vain, jos kunnille tulee liikkumavaraa hoitaa nykyisiä tehtäviä. Lisätehtävät vaativat täyden rahoitusosuuden valtiolta.

- Valtiolla ja kunnilla tulee olla samanlaiset tavoitteet lähivuosiksi. Ei ole mitenkään mahdollista, että valtio kirjaa uusia tehtäviä ja olettaa kuntien selviävän niiden järjestämisestä ennustetulla talousuralla ilman lisäresursointia.