Joka kymmenes
nuori on
väliinputoaja

Noin joka kymmenes nuori on Suomessa väliinputoaja. Palvelututkimuksen mukaan ilman työtä ja koulutuspaikkaa olevia oli koko maassa vuonna 2004 yhteensä 95 000. Suurin osa heistä on toisen asteen ammatillisen koulutuksensa keskeyttäneitä.

Varsinais-Suomessa tyhjän päällä oli 6 000 nuorta eli prosentteina luku oli 11. Satakunnassa vastaava luku oli 3 500 ja prosentti 12,7, mikä on yli valtakunnallisen keskiarvon.

Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallituksesta sanoo, että kyse on koulutuspoliittisesta heitteillejätöstä ja asialle kiireesti tehtävä jotakin.

- Ongelma on uusi. Nämä nuoret ovat palveluverkoston ulkopuolella, eivätkä yhteiskunta- tai koulutustakuut tavoita heitä.

Häggmanin mukaan Suomeen täytyy luoda peruskoulunsa päättäneiden nuorten seurantajärjestelmä Ruotsin mallin mukaan.

Vaikka nuorisotyöttömyys Suomessa on EU-maiden kuudenneksi korkein, tilanne on paranemaan päin. Nuorten työttömyys vähenee koko maassa. Vuonna 2006 työttömien nuorten määrä väheni Länsi-Suomessa muuta maata enemmän, peräti 20 prosenttia.