Puhevammaisten avuksi
toivotaan museoihin
kuvia ja selkokieltä

TIINA KALPA

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto toivoo, että museoissa, kulttuurilaitoksissa ja -tilaisuuksissa ryhdyttäisiin käyttämään yksinkertaisia kuvia ja selkokieltä puhevammaisten apuna.

- Henkilökunta saattaa usein ihan hätääntyä, kun museoon tulee puhevammainen, afaattinen henkilö, joka ei kommunikoi puheella, kertoo liiton kuntoutuspäällikkö Mari Savolainen .

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto pyrkiikin nyt antamaan kulttuuriväelle koulutusta ja työkaluja siihen, miten puhevammaisen kanssa voi kommunikoida. Työkaluina ovat yksinkertaiset menetelmät, kuten kuvakortit, selkokieli, asioiden kirjoittaminen ja fyysisten esteiden poistaminen.

- Muutamalla kuvakortilla pääsee jo eteenpäin. Yksi kuva voi olla punaisella pohjalla oleva ei-sana ja toinen vihreä kyllä. Kolmannessa kortissa on ehkä lyhennys wc, ja sitten kuva voi olla rahasta, naulakosta ja kahvilasta. Näiden avulla puhevammainen pystyy kertomaan asiansa, kunhan häneltä kysytyt kysymykset ovat selkeitä.

Ytimekkäitä ja lyhyitä lauseita

Selkokieli tarkoittaa Savolaisen mukaan lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita, jotka sisältävät tunnettuja sanoja sekä vähän adjektiiveja ja verbejä.

- Taideteosten tekstitkin voitaisiin kirjoittaa selkokielellä, hän huomauttaa.

Puhevammaisten lisäksi kuvakorteista on apua esimerkiksi maahanmuuttajille ja vanhuksille.

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto on ollut mukana erityisryhmien kulttuurituotannossa vuodesta 2001.

- Liitto oli käynnistämässä Salon taidemuseon Veturitallin pilottiprojektia, jossa kehitettiin esteettömyyttä puhevammaisen näkökulmasta. Uudistukset ovat levinneet käyttökelpoisina toteutuksina muualle.

Turun kulttuuripääkaupunkihankkeessa erityisryhmät on Savolaisen mukaan otettu hyvin huomioon alkumetreiltä asti.

- Tavoitteemme on luoda konkreettisia askelia kohti esteettömiä kulttuurikokemuksia. Suunnitteilla on muun muassa uudenlaista tyky-toimintaa, jossa erityisryhmät ja tavallinen terve väestö kohtaavat ja tekevät yhdessä jotakin, harrastavat vaikka yhteisötanssia.

Kulttuuri ei pelkkää terapiaa

Osana 30-vuotisjuhlavuoden ohjelmaansa Aivohalvaus- ja dysfasialiitto järjesti Turussa torstaina Kulttuuri osana hyvinvointia -seminaarin.

- Kulttuuri ei ole vammaisillekaan vain pelkkää terapiaa, vaan asia, joka voi edistää terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä, tiivistää päivän antia Helsingin gerontologisen sosiaalityön kehittämishankkeessa työskentelevä projektipäällikkö Assi Liikanen .