Sedimentin myrkyt
vaarantavat
tekopohjaveden

EEVA SUOJANEN

Vastaperustettu Virttaanharjun suojeluyhdistys vaatii Kokemäenjoen veden ja pohjasedimenttien tutkimista ja Turun seudun vesi Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan peruuttamista.

Yhdistyksen mukaan Kokemäenjoen vedenlaatu, erityisesti sedimenteissä piilevä elohopea on uhka sekä Virttaanharjulle että vettä käyttäville TSV:n asiakkaille. Kokemäenjoen vettä on tarkoitus Virttaankankaalla suodattaa tekopohjavedeksi. Vesikatastrofi voi yhdistyksen mukaan olla mahdollinen myös kunnissa, jotka tällä hetkellä pumppaavat pohjavetensä harjualueelta.

Kokemäenjoen pohja on Äetsän ja Huittisen Karhiniemen väliltä pahoin saastunut, yhdistys muistuttaa julkilausumassaan. Äetsässä toiminut kemikaalitehdas on vuosikymmenien ajan huuhdellut jokeen kymmeniä tonneja elohopeaa, joka on varastoitunut pohjasedimenttiin. Elohopea voi liuetessaan muuttua metyylielohopeaksi, joka on ihmiselle vaarallinen hermomyrkky. Liukenemista on mahdoton ennustaa, mutta pohjavirtauksiin voivat vaikuttaa tulevat, myrskyt tai voimakas vedenotto.

Yhdistys vaatii uusia elohopea-analyysejä, koska tähän mennessä tehdyt mittaukset ovat sen mielestä riittämättömät ja puutteelliset. TSV on teettänyt vain 13 elohopea-analyysiä kymmenen kilometrin pituisella jokialueella. Metyylielohopeaa ei ole määritetty lainkaan, koska tarkoitukseen soveltuvia laitteita ei ole Suomessa.