Museovirasto
kiittelee Salon maakuntakaavaa

Museovirasto on tyytyväinen Salon seudulle ehdotettuun maakuntakaavaan. Viraston esittämät huomautukset on sen mukaan otettu hyväksyttävällä tavalla huomioon.

Museoviraston mielestä rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologinen kulttuuriperintö on tunnistettu maakuntakaavassa merkittäväksi maakunnalliseksi ominaispiirteeksi ja voimavaraksi, joka otetaan aidosti huomioon kehittämisen reunaehtona.

Kannanotto sisältyy lausuntoon, jonka museovirasto on antanut opetusministeriölle.