Pätevistä opettajista pula

Islaminuskon opetus kouluissa on 2000-luvulla lisääntynyt huimasti. Kunnilla on velvollisuus järjestää islamin opetusta peruskoulussa, mikäli kunnan alueella vähintään kolme huoltajaa sitä vaatii. Automaattisesti sitä ei tarjota, vaan kuntalaisten täytyy itse olla aktiivisia. Islamin opetuksen määrä lähentelee jo toisen valtionuskon, ortodoksisuuden opetuksen määrää.

- 2000-luvun alkupuolelta syntyi sellainen tilanne, että huoltajat vaativat opetusta ja lisäksi maahanmuuttajien määrän lisääntyminen on tuonut eri puolille Suomea islaminuskoisia, joten opetus on lisääntynyt selkeästi, kertoo Opetushallituksen ylitarkastaja Pekka Iivonen .

Iivonen arvioi, että opetusta järjestetään laajasti eri puolilla Suomea. Pätevistä opettajista on nyt todellinen pula ja opettajien saaminen on kunnille vaikeaa, mutta se on myös lakisääteinen velvollisuus. Ratkaisu opettajapulaan voi olla seutukunnallisesti yhteiset opettajat.

- Islamin uskonnon opetus on yksi niistä asioista, joissa kunnilla on ongelmia. Opetus halutaan kyllä järjestää asiallisesti ja laadukkaasti, mutta usein se on käytännön tilanteissa hankalaa.

Samassa asemassa ovat muutkin reuna-aineet, eivät pelkät uskonnot. Pienissä kunnissa voi olla hankalaa tarjota valinnaisten kielten opetusta.

- Etäopetusta pidän hyvänä asiana, mutta opetuksen laadusta pitää huolehtia. Etäopetus ei ole hyvä opetuksen korvaaja vaan täydentäjä ja monipuolistaja.

Kouluissa järjestetään automaattisesti luterilaisuuden ja ortodoksiuskon opetusta, sekä elämänkatsomustietoa. Lisäksi opetetaan myös katolista uskoa, pääkaupunkiseudulla buddhalaisuutta ja hare krishna -uskoa. Kolmella uskonnollisella yhteisöllä, adventisteilla, kristiyhteisöllä ja Herran kansa -yhteisöllä, on omat koulunsa. Opetussuunnitelmassa on perustelut olemassa myös mormoniuskon ja Vapaakirkon mukaiseen opetukseen, mutta niitä ei järjestetä.

Suomessa on ollut islamilainen yhteisö jo 1800-luvulla, joten mistään uudesta uskonnosta Suomessa ei ole kyse.