Tutkimus: Eläkeuudistus pidentää työuria vuodella

Helsinki,
(STT)

Tuoreen tutkimuksen mukaan toissavuotinen eläkeuudistus pidentää hieman työuria. Eläketurvakeskuksen ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijat arvioivat, että eläkkeelle jääminen myöhentyy keskimäärin noin vuodella.

Työurien piteneminen johtuu tutkimuksen mukaan pääasiassa siitä, että uudistus rajoitti pääsyä työttömyysputkeen ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Ennen uudistusta työttömyyseläkeputkeen pääsivät 55-vuotiaat, mutta nyt se on mahdollista vasta 57-vuotiaille. Samoin varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisikä kohosi kahdella vuodella 62 vuoteen.

Tutkimuksen mukaan uudistus nostaa yleisimmän eläkkeelle siirtymisen iän 60 vuodesta 63 vuoteen. Usein työelämästä poistutaan kuitenkin tätä aikaisemmin työttömyysjakson kautta.

Eläkeuudistuksen vaikutukset eläköitymisen ajoittamisen taloudellisiin kannustimiin jäivät vähäiseksi. Erisuuntaiset muutokset pitkälti kumoavat toisensa, kun esimerkiksi aiemmat korotetut karttumat ja lykkäyskarttumat korvattiin kannustinkarttumilla, tutkimuksessa arvioidaan.