Teollisuuskemikaaleista eniten ympäristövahinkoja

Viime vuosina suurin osa ympäristövahingoista on aiheutunut teollisuuskemikaaleista, kertoo Suomen ympäristökeskus. Ympäristökeskuksen mukaan vuosina 2000-2005 ympäristövahingoista syntyi noin 3,5 miljoonan euron lasku. Teollisuuden lisäksi ympäristövahinkoja sattui liikenteessä ja jätevedenpuhdistamoilla. Vahingot johtuivat yleensä inhimillisistä virheistä kuten huolimattomuudesta.