Opetusjaosto kieltäytyi
leikkaamasta tuntimäärää

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Turun opetustoimen kaavailut sekä peruskoulun että lukioiden tuntikehyksen supistamisesta olivat vastatuulessa opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa keskiviikkona. Jaosto päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kaupunginhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että opetustoimi saisi lisärahaa tuntikehysten pitämiseksi nykyisellään.

Jaostolle tuodun ehdotuksen mukaan tuntikehystä eli käytettävien tuntien määrää olisi alakouluissa leikattu keskimäärin 3,5 prosenttia ja yläkouluissa 5 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että tukiopetuksen ja perusopetusryhmän jaon mahdollistavan jako-opetuksen määrää olisi vähennetty eikä kerhotoimintaan olisi enää taloudellisia mahdollisuuksia.

Tunteja olisi vähennetty 1 600 eikä 63 opettajalle olisi riittänyt enää töitä. Lisäksi ryhmäkoko olisi kasvanut nykyisestä keskimäärin 22 oppilaasta vajaalla yhdellä.

Lukioissa ensi lukuvuoden kurssitarjonta olisi vähentynyt 6,3 prosenttia. Kun kuluvana lukuvuotena kursseja Turun lukioissa on reilut 4 811, olisi niitä ensi lukuvuotena reilut 4 510.

Jaosto joutui äänestämään päätöksestään. Vasemmistoliitto ja demarit voittivat äänestyksessä kokoomuksen ja vihreät äänin 5-4. Keskusta äänesti tyhjää.

Käytännössä tuntikehysasiassa edetään kuitenkin jaostolle tuodun esityksen eli leikkausten mukaisesti.

Näin siksi, että takeita saada kuluvan vuoden budjettiin lisämäärärahaa opetukselle ei ole. Valtuustopäätökset mahdollisesta lisärahasta vievät oman aikansa.