Kunnat järjestäisivät yhteisiä nuorisopalveluja eri teemoilla

ELINA MALKAMÄKI

Turun seudun kunnat haluaisivat järjestää nuorisopalveluja entistä enemmän yhdessä. Varsinkin pienemmissä kunnissa ollaan valmiita keskittämään toimintaa työntekijöiden vahvuuksien perusteella. Toisessa kunnassa voi olla enemmän liikunnallista osaamista, toisessa satsataan iltapäiväkerhojen kehittämiseen.

- Kunnat voisivat jakaa keskenään vuosittain vaihtuvat teemavuodet, jolloin yksi kunta vastaisi esimerkiksi lähiliikunnasta, toinen kulttuurista ja kolmas nuorisotyöstä, kuvailee henkeä projektityöntekijä Asta Väänänen .

Kuntien näkemyksiä selviteltiin Turun seudun nuoriso-ja liikuntapalveluhankkeessa, jossa kartoitettiin ensimmäistä kertaa nuorison palveluja Turun seutukunnan alueella.

Väänäsen mukaan kaikki 18 kuntaa tekevät jo jonkinlaista yhteistyötä naapuriensa kanssa, pienet kunnat ahkerammin kuin suuremmat.

- Yleisimmin yhteistyö tarkoittaa yksittäisiä leirejä, matkoja ja tapahtumia sekä ehkäisevää päihdetyötä. Lisäksi on joukko jo vakiintuneita yhteistyökuvioita esimerkiksi viisikkokuntien kesken sekä ylikunnallinen nuorisotyöryhmä, johon kuuluu seitsemän kuntaa, Väänänen kertoo.

Järjestöt pyörittävät nuorisotyötä

Kunnat tuottavat Turun seudulla vajaan viidenneksen nuorisolle suunnatuista palveluista. Valtaosan, 64 prosenttia, palveluista tarjoavat erilaiset järjestöt ja yhdistykset, joita on yli 630. Seurakunnat tuottavat palveluista reilut kymmenen prosenttia, yksityiset seitsemän.

Tilastointisyistä määrissä ei ole mukana Turun kaupungin ja seurakuntien palveluja.

Sivistystoimentarkastaja Sirpa Aaramo Länsi-Suomen lääninhallituksesta katsoo, että voimien yhdistäminen on pikkukuntien ainoa mahdollisuus taata tasapuoliset palvelut.

- Kaikki osapuolet voittaisivat, jos muutama kunta palkkaisi yhden kokopäiväisen nuorisotyöntekijän, joka hoitaisi koko alueen. Nykyään nuorisotyöntekijän huolehdittavana on pikkukunnissa yleensä muitakin vastuualueita. Työmäärä on suuri, Aaramo toteaa ja harmittelee, että kunnan kuluja karsitaan turhan usein nuorisotyön selkänahasta.

Nykypäivän nuoriso-talo on virtuaalinen

Väänänen huomauttaa, että nuoret itse kulkevat jo sujuvasti kuntien välillä palveluiden perässä.

Kuntarajat ylittäväksi nuorisotilaksi kaavaillaan internetiin suunniteltua seutukunnan yhteistä nuorisotiedotussivustoa. Nuorisolle suunnattua tiedotusta erillisessä hankkeessa selvitellyt projektityöntekijä Annika Sabell sanoo, että nuoret kaipaavat netissä tapahtuvaa nuorisotyötä.

- Valtakunnalliset palvelut, kuten Habbo-hotellin virtuaalinen nuorisotalo ovat suosittuja, mutta nuoret haluaisivat tietoa ja neuvontaa nimenomaan oman alueen nuorisotyöntekijältä, Sabell sanoo.

Muutamissa kunnissa on otettu nuoria mukaan suunnittelemaan nuorisotoimen nettisivustoja tai koulutettu heistä vertaistiedottajia. Silti Turun seutu kulkee Sabellin mukaan tietopalveluissa ja tiedotuksessa jälkijunassa muihin seutukuntiin verrattuna.

- Moni nuori ei halua tulla nuorisotalolle, eivätkä jaettavat liput ja laput enää tehoa. Nuoret ovat ilmaisseet halunsa jutella virtuaalisesti, joten miksi emme hyödyntäisi sitä.

Maaliskuun loppuun päättyneiden hankkeiden toteuttamisesta ja rahoituksesta ovat vastanneet Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus sekä Länsi-Suomen lääninhallitus.