Jumalan-
palvelusten
videointi
voi uhata tietosuojaa

Jumalanpalveluksien esittäminen sähköisessä jakeluverkossa saattaa olla joskus ristiriidassa henkilötietolain kanssa, katsoo tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on ohjeistanut seurakuntia, joilla on valmiudet näyttää kirkollisia tilaisuuksia esimerkiksi sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Ohjeistuksessa muistutetaan, että tunnistettavissa olevan henkilön kuva on henkilötieto.

Kuvattavassa tilassa on myös oltava riittävän informatiivinen selvitys kuvauksesta ja siitä, mihin kuva välittyy ja kenen saatavilla se on.