Koko Vammalan
seudun jätevedet
ehkä Huittisiin

HANNU RINTAKOSKI

Tulevaisuudessa ehkä kaikki Vammalan seudun jätevedet johdetaan Huittisten keskuspuhdistamoon, jonka poistoputki on Turun vedenottamon alapuolella.

Tämä olisi vesihuollon alueellista yhteistyötä selvitelleen konsultin Teemu Vehmaskosken mielestä paras ratkaisu, ainakin ellei kustannuksia ajatella. Siirto maksaa.

Myös Vammalan apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo piti sitä selvittämisen arvoisena vaihtoehtona Vammalaan suunnitellulle neljän miljoonan euron puhdistamolle.

Nyt Vammalan, Huittisten, Äetsän, Punkalaitumen ja Vampulan alueella on yhteensä seitsemän jätevedenpuhdistamoa. Mahdollisesti jo vuonna 2009 toimintansa voisi aloittaa viiden kunnan omistama osakeyhtiö, jolle vesilaitosten omaisuus ja henkilökunta siirrettäisiin.

Kauppaan sisältyy mm. 13 vedenottamoa, viisi vesitornia, neljä alavesisäiliötä sekä 1 100 kilometriä vesijohtoja ja viemäreitä. Koko omaisuuden käypä arvo on 30 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 27.

Tiedossa on vuosittain 1,2 miljoonan vesi- ja 1,9 miljoonan euron jätevesi-investoinnit. Niinpä konsultti ei luvannut yhteistyön alentavan taksoja, mutta pitävän hinnankorotuspaineen kohtuullisena, ehkä 25 prosenttina 4-5 vuoden aikana.

Seuraava vaihe on jätevesien käsittelyvaihtoehtojen kuntakohtainen selvittäminen. Kun se kesäkuuhun mennessä valmistuu, pyydetään kunnilta viralliset lausunnot.

Lopulliset päätökset yhteistyön muodosta voitaisiin ehkä tehdä ensi helmikuussa, jolloin varsinainen toiminta voisi alkaa seuraavan vuoden alussa.