Lääninhallitus tyytyy
Turun suunnitelmaan
purkaa hammashoidon
jonoja ostopalveluin

ANNA KUUSELA

Länsi-Suomen lääninhallitus tyytyy Turun kaupungin suunnitelmaan hammashuollon jonojen purkamisesta muun muassa ostopalveluin.

Lääninhallitus kuitenkin jatkaa jonotilanteen seuraamista ja vaatii kaupungin terveyslautakunnalta syyskuussa uuden raportin.

- Seuraamme erityisesti lisähenkilöstön saamista, koska Turussa uusien virkojen perustamisprosessi on tuskastuttavan hidas, läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero sanoo.

- Virat eivät ole olleet haussakaan vielä. On tärkeää, että mahdollisimman äkkiä saataisiin ihmiset töihin.

Paatero on huolissaan myös siitä, löytääkö Turku rahat jonojen purkuun.

Lääninhallitus puuttui Turun kaupungin pitkiin hammashuollon jonoihin, kun se oli saanut kymmenkunta erillistä kantelua tilanteesta.

Turun kaupungin terveyslautakunta antoi lääninhallitukselle selvityksen jonojen purkamisesta helmikuussa. Lääninhallitus lähetti maanantaina terveyslautakunnalle vastauksensa.

Terveystoimi on varannut lähes 1,7 miljoonaa euroa jonojen purkuun. Tarjouskierros jonojen purkamisesta ostopalveluna on jo käyty.

Lisäksi terveyslautakunta on päättänyt kolmen uuden hammaslääkäri-hammashoitajaparin virkojen perustamisesta. Myös hammashuollon työnjaon uudelleenjärjestelyä jatketaan.

Turun hammashuoltoon jonotti vuodenvaihteessa noin 9 000 ihmistä, joista noin 3 500 oli jonottanut yli hoitotakuun ylärajan eli puoli vuotta. Paatero arvioi, etteivät jonot vielä ole ainakaan lyhentyneet.