Huimalassa kartoitetaan
todelliset yhdistymishalut

HANNU RINTAKOSKI

Äetsän ja Punkalaitumen suuremmille naapureilleen Vammalalle ja Huittisille tekemä kuntaliitosaloite näyttää kuivuvan yhteistoiminnan pohtimiseksi. Huimalan kaupunki taitaa jäädä haaveeksi.

Hankkeen laajennettu vastuuryhmä pyytää alueen kunnilta kannanottoa, lähtevätkö ne uuden kaupungin perustamisprosessiin vai valitsevatko vaihtoehdoksi yhteistoiminta-alueen.

Tietoa pyydetään halutuista yhteisistä palveluista mukaan lukien ammatillinen toisen asteen koulutus ja perusterveydenhuolto siihen liittyvine sosiaalitoimen tehtävineen.

Kunnilta pyydetään toukokuun loppuun mennessä vastausta myös yli kymmeneen laajaan uuden kaupungin perustamisen tavoitteita ja yksityiskohtia koskevaan kysymykseen.

Ehdotusta kaupungin nimeksi ei kysytä. Sen sijaan kysytään, miten uudesta kunnasta saataisiin mahdollisimman vetovoimainen.

Vastuuryhmä kokoontui jo viime torstaina, mutta julkisti päätöksensä vasta tiistaina, kun Huittisten ja Äetsän valtuustojen näkemykset olivat tiedossa.