Hyväksikäyttötapausten tahraama
palvelukoti saa jatkaa toimintaansa

RAMI NIEMINEN

Viime vuonna hyväksikäyttöepäilyjen kohteeksi joutunut turkulainen palvelukoti säilyttää toimilupansa ja jatkaa toimintaansa viranomaisten valvonnan alaisena. Yksityisen laitoksen osaomistaja on maaliskuussa ollut oikeudessa syytettynä usean asiakkaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja hänen tuomionsa julistetaan tänään. Mies on jo aiemmin poliisitutkinnassa tunnustanut tekonsa, mutta pitänyt niitä lievinä.

Läänin sosiaalitarkastaja Marita Beijar kertoo, että palvelukodin toimintaa on punnittu poliisilta saadun esitutkintamateriaalin perusteella.

- Palveluyksikön, asianomaisten kuntien ja lääninhallituksen yhteistyönä on luotu seurantajärjestelmä, jossa yksikön toimintaa valvotaan tarkasti, valvovana viranomaisena ryhmään kuuluva Beijar sanoo.

Hänen mukaansa palvelukodin nykyisessä toiminnassa ei ole mitään epäselvää, sillä teoista epäilty on irtisanottu yrityksestä. Myös henkilökunnan koulutusta on kehitetty. Valvontaryhmä kokoontuu määräajoin ja seuraa tilannetta.

- Ryhmässä käsitellään palvelukodin asioita tapauskohtaisesti. Siellä on esimerkiksi käyty läpi yrityksen turvallisuusjärjestelmät, Beijar toteaa.

Hän ei kuitenkaan tiedä, onko syytetty edelleen palvelukodin osaomistaja. Työvuorolistat sen sijaan tarkistetaan ja ne ovat olleet kunnossa.

- Toimiluvan yhteydessä ei ole omistajapohjaa katsottu, vaan sitä, kenellä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

Palvelukodin toimitusjohtaja ei tiistaina halunnut kommentoida yrityksen nykyisiä omistussuhteita. Hän painottaa, että yhteistyö valvontaryhmän kanssa on sujunut hyvässä hengessä.

Turku ei sijoita potilaita laitokseen

Turun sosiaalikeskuksen lakimies Antti Perälä kertoo, että kaupunki odottaa tuomion julistamista ennen päätöstä jatkotoimista. Valvontajärjestelmästä huolimatta Turku ei ole jatkanut täysipainoista yhteistyötä palvelukodin kanssa.

- Meillä on tehty päätös, jonka mukaan kyseiseen laitokseen ei ole sijoitettu enää uusia potilaita. Lisäksi on pyritty varmistamaan, että ko. henkilö ei ole asiakkaidemme kanssa missään tekemisissä. Tottakai oikeuden päätös ratkaisee asiassa hyvinkin paljon, Perälä katsoo.

Hänen mukaansa sosiaalitoimi pohtii asiaa vielä myöhemmin yhdessä lääninhallituksen kanssa.

Palvelukodissa osakkaana ja huoltohenkilönä toimineen miehen puuhat tulivat esille viime keväänä, kun laitoksen henkilökunta teki asiasta ilmoituksen poliisille.

Häntä epäiltiin noin kymmenen naispuolisen asiakkaan eriasteisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toiminta oli jatkunut 2-3 vuotta ja uhrit olivat 30-50-vuotiaita mielenterveyspotilaita.