Sähköinen potilasarkisto lisää turvaa

Uusi sähköinen potilasarkisto lisää potilaan turvaa, koska hänen tietonsa pysyvät ajan tasalla, vaikka lääkäri ja hoitohenkilökunta voivat vaihtua. Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Risto Ihalaisen mukaan potilaan on voitava luottaa siihen, että hänen tietonsa ovat saatavilla, kun niitä tarvitaan, ja ettei niitä levitellä turhaan. Sähköistä potilastietojärjestelmää rakennetaan parhaillaan, ja sen pitäisi olla käytössä noin neljän vuoden kuluttua. Järjestelmään kirjataan vain hoidon kannalta tarpeelliset tiedot ja niitä luovutetaan toiselle hoitoyksikölle ainoastaan potilaan luvalla.