Henkilöstö sopeutuu kuntaliitoksiin

Helsinki,
(STT)

Kuntaliitokset eivät tuoreen tutkimuksen mukaan näytä heikentävän henkilöstön asemaa. Kuntaliiton ja Lapin yliopiston tekemän kyselyn mukaan henkilöstö on tyytyväinen tapahtuneisiin muutoksiin, kun se on päässyt osallistumaan muutoksen toteuttamiseen. Työntekijät pitävät tärkeinä riittävää tiedon saantia ja vuorovaikutusta, kuten neuvotteluja lähimmän esimiehen kanssa.

Työntekijöiden tyytyväisyyttä lisäävät esimerkiksi uudet kollegat, joilta saa ammatillista tukea. Varsinkin pienissä kunnissa työntekijä on saattanut olla ennen kuntaliitosta ainoa ammattialansa edustaja.

Professori Jari Stenvall arvioi ongelmaksi muodostuvan osaamisen puutteen henkilöstöjohtamisessa. Myös muutoksen epätahtisuus eli erot muutoksen eri vaiheissa ylimmän johdon ja henkilöstön välillä voivat aiheuttaa kitkaa.