Kodisjoki liittyi
velkaisena Raumaan

Turun Sanomat, Kodisjoki

Kodisjoen kunnan viimeinen vuosi ennen liittymistä Raumaan painui odotusten mukaisesti pahasti alijäämäiseksi. Toiminnan menot olivat liki 60 000 euroa kunnan tuloja suuremmat, ja poistojen jälkeen vuoden alijäämä oli runsaat 114 000 euroa.

Investoinnit kasvoivat talousarvioon merkittyä suuremmiksi, kun kunta joutui kuntaliitoksen vuoksi ostamaan Laitilan seurakunnalta sen omistaman Kodistuvan 250 000 eurolla. Myös palloiluhallin korjaustyö tuli arvioitua kalliimmaksi.

Investoinnit rahoitettiin velkarahalla, ja pitkäaikaista lainaa siirtyi vuoden lopussa Rauman kaupungin vastattavaksi vajaat 1,1 miljoonaa euroa.