Parisuhdeväkivaltaa voi estää ennakolta

Väkivallan käyttämistä puolisoa tai omia lapsia kohtaan voi ehkäistä.
Väestöliiton mukaan ennaltaehkäisy tarkoittaa väkivallasta puhumista, omien tunteiden ymmärtämistä ja väkivallattomien toimintatapojen kehittämistä ennen kuin väkivaltatilanne on päällä. Myös käyttäytymissäännöistä täytyy sopia. Riski väkivallan käyttämiseen kasvaa, jos oma lapsuudenkoti on ollut väkivaltainen.