Pienten lasten vanhemmille lisätukea

Pienten lasten vanhemmat voivat saada huhtikuusta lähtien samanaikaisesti sekä kotihoidon tukea että yksityisen hoidon tukea. Samalla kotihoidon tuen sisaruskorotukset nousevat, kertoo Kela. Tähän saakka perhe ei ole voinut saada molempia tukimuotoja, vaan vanhempien on pitänyt valita jompikumpi tuki. Kelan mukaan uudistus auttaa vanhempia valitsemaan perheen lasten hoitomuodon yksilöllisesti. Yksityisen hoidon tukea myönnetaan alle kouluikäisen vanhemmille silloin, kun päivähoidon tarjoaja on yksityinen. Ensi kuun alusta myös adoptiovanhempien oikeus kotihoidon tukeen paranee.