Yli puolet eläkkeelle kunnista vuoteen 2025 mennessä

Helsinki,
(STT)

Kuntien työntekijöistä on yli puolet siirtymässä eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen mukaan eläkkeelle siirtyy yhteensä 271 000 palkansaajaa.

Eläkkeelle jäävien määrä eroaa suuresti maakunnittain ja kunnittain. Kunnista vain kolmasosa on silti varautunut eläkepoistumaan.

Vuoden 2000 tienoilla kunta-alalta lähti eläkkeelle vain 10 000 henkeä vuodessa. Nyt määrä on noussut 12 000 henkeen, ja vuoteen 2014 mennessä lähtijöitä on lähes 17 000. Sen jälkeen määrä laskee hiljalleen, kunnes suuret ikäluokat ovat eläköityneet.

Eläkepoistuma eri ammateissa vaihtelee 35 prosentista 71 prosenttiin. Suurin poistuma on osastonhoitajilla ja siivoojilla, joista yli 70 prosenttia siirtyy eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä.

Kuntien eläkevakuutuksen arvion mukaan kilpailu työvoimasta kiristyy yksityisen sektorin kanssa ja kuntien välillä. Suuret kunnat menestyvät kilpailussa todennäköisesti parhaiten, ja pienet kunnat joutuvat etsimään ratkaisuja palvelujensa järjestämiseksi.