Lypsykarjatilojen määrä laskee

Kajaani,
(STT)

Lähes 1 300 lypsykarjatilaa lopetti viime vuonna lehmien pidon. Yhteensä Suomessa oli 15 200 lypsykarjataloutta harjoittavaa tilaa. Viimeisen vuosikymmenen aikana lypsykarjatilojen määrä on puolittunut, ilmenee maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen julkaisemista ennakkotiedoista.

Tiloilla tuotettiin maitoa viime vuonna 2 343 miljoonaa litraa, joka on alhaisin määrä 1950-luvulta alkaneen tilastoinnin aikana. Edelliseen vuoteen verrattuna maitomäärä väheni noin 20 miljoonalla litralla.

Maatiloja Suomessa on noin 69 000, jossa vähennystä on 500 tilaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotantosuunnista tärkein on viljanviljely, joka on pääelinkeino 28 450 tilalla.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2005 noin 24 300 monialaista maatilaa, mikä on yli kolmannes tilojen määrästä. Vuodesta 2000 lähtien monialaisten tilojen määrä on kasvanut noin 11 prosenttia.