Kotimaa

Vakka-Suomeen perustetaan
kolme uutta lintuvesialuetta

HEIKKI SANKKILA

Lounais-Suomen ympäristökeskus on päättänyt kolmen lintuvesien suojelualueen perustamisesta Vakka-Suomeen. Kohteet, Kustavin Lellaistenlahti ja Laupuksensalmi sekä Laitilan Kivijärvi kuuluvat valtioneuvoston 1982 hyväksymään lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Uusien suojelualueiden yhteinen pinta-ala on 246 hehtaaria.

Kustavin pääsaaren koilisosassa sijaitseva Lellaistenlahti on osittain suojeltu jo aikaisemmin. Nyt perustettu 73 hehtaarin suuruinen alue muodostaa yhdessä vanhojen alueiden kanssa merkittävän kokonaisuuden. Sen suojelu on alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarpeellista.

Lellaistenlahti on sokkeloisten ja matalien lahtien sekä pikkusaarten muodostama tyypillinen välisaaristoalue. Muuttoaikoina lahdelle kertyy muun muassa kyhmy- ja laulujoutsenia, isokoskeloita, tukka-, puna- ja lapasotkia sekä uiveloita.

Arvokkaita linnustoltaan

Laupuksensalmi Kustavin pääsaaren eteläosassa on kooltaan 78 hehtaaria.

Se on fladavaiheesta kluuvijärveksi muuttumassa oleva merenlahden ja järven välimuoto, jonka linnustollinen arvo on merkittävä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Siellä pesivät muiden muassa heinätavi, haapana ja lapasorsa.

Laitilan Kivijärvi Sirppujoen latvoilla lähellä Euran rajaa on 95 hehtaarin kokoinen ja muodostaa yhdessä valtion omistaman Malijärven kanssa linnustoltaan arvokkaan kokonaisuuden.

Kivijärveltä tavataan esimerkiksi mustakurkku-uikku, härkälintu, laulujoutsen, haapana ja lapasorsa.

Toteuttamatta vielä 5 300 hehtaaria

Alueiden maanomistajille varattiin ennen päätöksentekoa mahdollisuus sanoa mielipiteensä rajauksista ja rauhoitusmääräyksistä.

- Muistutuksia tehtiin näistä kohteista 28, ne koskivat esimerkiksi rantojen käyttöarvoja, alueiden rajausta ja suojelun yleisiä vaikutuksia, kertoo ylitarkastaja Esko Gustafsson Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta. Huomautusten perusteella tehtiin joitakin muutoksia yksityiskohtiin.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aloitteesta perustettiin viime vuonna viisi muuta lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvaa suojelualuetta: Anerionjärvi Suomusjärvellä, Ihottujärven itäosa Noormarkussa, Poosjärvi Noormarkussa ja Pomarkussa, Pyhäjärvi Ulvilassa sekä Suomijärvi Karviassa, yhteensä noin 1 600 hehtaaria. Lintuvesiohjelmasta on toteuttamatta vielä noin 5 300 hehtaaria.