Turun yliopisto ja kauppakorkeakoulu pyrkivät konsortioksi

Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu haluavat liittyä konsortioksi, jossa molemmilla korkeakouluilla olisi yhteinen kansleri ja konsortiohallitus. Samalla ne säilyttäisivät itsenäisen asemansa sekä omat rehtorinsa ja hallituksensa. Kauppakorkeakoulu ja yliopisto esittävät yhdessä opetusministeriölle konsortion perustamista. Esitykseen sisältyy myös se, että konsortio saisi laajemman taloudellisen itsenäisyyden kuin korkeakouluilla nykyisellään on.