Rahahuolet altistavat mielenterveyden häiriöille

Helsinki,
(STT)

Lapsuudessa koetut vaikeat taloudelliset olosuhteet altistavat mielenterveyden häiriöille aikuisena.

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin mielenterveydellisen oireilun yhteyksiä taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin.

Tutkimus perustui yliopistossa tehtävään Helsinki Health Studyyn, johon osallistui vuosina 2000-2002 yhteensä lähes 9 000 keski-ikäistä kunta-alan työntekijää.

Tutkimus osoitti, että paitsi lapsuudessa myös aikuisiällä koetut rahavaikeudet voivat heikentää mielenterveyttä. Tutkimuksen mukaan riski mielenterveyden oireiluun kasvoi selkeästi, jos lapsuudenkodissa oli huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Kodin rahavaikeuksilla huomattiin olevan pitkäaikaisia vaikutuksia.

Tulokset olivat miehillä ja naisilla samanlaisia. Oireita kartoitettiin kyselyllä, joka mittaa yleistä henkisen hyvinvoinnin alenemista.