Autovero on edustajien mielestä pantava täyteen remonttiin

ALBERTO CLARAMUNT KIRSTI POHJONEN HEIKKI VENTO

Lähes puolet Turun Sanomien ja Aamulehden kyselyyn vastanneista kansanedustajista haluaa laskea polttoaineveroa.

  Samalla voimalla kannatetaan myös autoveron alennusta. Autoilun verotukseen kaivataan niin ikään kokonaisuudistusta, veron osien uutta tarkastelua.

Polttoaineveron alennus jakaa näkemykset selvästi. 67 edustajaa 148 vastaajasta puoltaa veron alennusta. Kolmannes taas ei näe syytä siihen. Liki neljäsosa vastaajista ei halua ottaa kantaa.

Asetelmat ovat lähes samat suhtautumisessa autoveron alennukseen. Puolet on sen kannalla. Vastustajia on runsas neljännes. Tavoitetuista neljännes kieltäytyi vastaamasta.

Puolueista selvimmin polttoaineveron alentamista ajavat vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja kokoomus. Vasemmistoliitossa ja kristillisdemokraateissa alennusta vaativien osuus on noin 80 prosenttia, kokoomuksessa noin 70 prosenttia. Veron alentamista vastustaa näissä ryhmissä vain muutama jäsen.

Päähallituspuolueissa näkemykset hajaantuvat. Keskustassa vajaa kolmasosa vastaajista kannattaa polttoaineveron alentamista, runsas kolmannes vastustaa sitä ja kolmannes ei halua ottaa kantaa.

Lähes sama jako toistuu Sdp:ssä.

Vihreät vastustavat veron laskemista yksissä tuumin. Kielteinen kanta voittaa myös Rkp:ssä.

Keskusta haluaa autoveron alennusta

Autoveron alennus tai korjaukset siihen saavat keskustan vastaajilta vankan tuen. Reilusti yli puolet kannattaa, vain yksi vastustaa. Vastaamatta jättäneitä on kolmannes.

Kannatusta tulee myös kokoomukselta. Pääosa toivoo veron laskevan. Kristillisissä näkemykset kulkevat samaan suuntaan.

Demareissa ollaan eri linjoilla. Näkemykset hajoavat. Lähes puolet vastaajista ei ota kantaa. Reilu neljäsosa alentaisi. Vajaa kolmasosa vastustaa.

Autoveron laskuun suhtautuvat pääosin kielteisesti vasemmistoliiton ja Rkp:n vastaajat. Vihreiden ei-vastaus on yhtenäinen.

Perussuomalaisten ainoa vastaaja puoltaa sekä polttoaineveron että autoveron alentamista.

Autoveroon ympäristöportaat

- Kokonaisuudistusta tarvittaisiin. Nyt lainsäädäntö estää järkevät ratkaisut ja siirtymisen ympäristöystävällisiin ajoneuvoihin, arvioi monen muun tavoin autoveron alentamista kannattava keskustan edustaja.

Niin keskustan kuin kokoomuksenkin vastaajat ehdottavat nyt osaratkaisuksi ajoneuvoveron käyttövoimaveron, entisen dieselveron, alentamista. Heidän mielestään se kohdistuisi tehokkaasti yrittäjiin ja turvaisi kuljetusalan työpaikkoja.

Toisena vaihtoehtona esitetään ainakin kuljetusyrittäjien vapauttamista koko dieselverosta loppuvuodeksi.

- Meillä on liikaa huonokuntoisia autoja. Tämä on myös liikenneturvallisuuskysymys, puolustaa kokoomuksen edustaja autoveron alennusta.

Vasemmistoliiton edustaja puolestaan vaatii, että autovero pitää sitoa hiilidioksidipäästöihin: "suuret moottorit kantavat suuremman taakan, pienemmät vähäpäästöiset pääsevät pienemmällä verolla".

Samaa linjaa edustaa Rkp:n edustajan vastaus. Hän porrastaisi veron ympäristövaikutusten mukaan.

EU:n bensarintama repeilee

Vasemmistoliiton vastaajat tukevat veronalennusta, koska polttonesteiden hinta vaikuttaa oleellisesti asumisen menoihin.

- Polttoaineveron lasku voisi olla lyhytaikainen ilo, sillä se saattaisi päätyä lopulta öljyalan katteeseen antamalla signaalin nostaa hintoja, Sdp:n edustaja perustelee kielteistä kantaansa. Hän korvaisi korkeata hintaa muuttamalla työmatkavähennyksien määrää. Helpotus kohdistuisi niihin työmatkalaisiin, joiden on pakko ajaa.

EU-sidoksen moni mainitsee syyksi, joka estää polttoaineveron laskun.

- Monet EU-maat ovat jo luisumassa yhteisestä rintamasta, kuuluu vastaväite. Yksi edustaja olisi valmis laskemaan polttoaineveroa väliaikaisesti, koska "öljyn hinta on spekulatiivinen eikä perustu pelkästään kysyntään ja tarjontaan".

Biopolttoaineiden käyttöä jotkut vastaajat edistäisivät veroporkkanoin.