Karhun ja ilveksen hoitosuunnitelmat edistyvät

Karhu- ja ilveskantojen hoitosuunnitelmien luonnostelu edistyy. Alkavan syksyn aikana suunnitelmaluonnokset tekevä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kartoittaa eri puolella Suomea paikallistahojen näkökulmat ja odotukset, jotka liittyvät karhun ja ilveksen kantojen hoitoon. Elokuun ensimmäisellä puoliskolla järjestetään kaikissa maamme viidessätoista riistanhoitopiirissä sidosryhmäneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on alueen erityispiirteet huomioiden edistää ihmisen ja suurpetojen rinnakkaiseloa.