Pätkätyöt köyhdyttäneet eniten lapsiperheitä

Helsinki,
(STT)

Pätkätyöt ovat köyhdyttäneet tuoreen selvityksen mukaan etenkin lapsiperheitä. Köyhtymiselle löytyy useita syitä, mutta vahvimpana niistä sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä nousi esiin ansiotulojen heikko kehitys pienten lasten perheillä, yksinhuoltajilla ja monilapsisilla perheillä.

Tämä taas on seurausta siitä, että nuorten sukupolvien kiinnittyminen työelämään on vaikeutunut ja pätkätyöt lisääntyneet, katsoo erikoistutkija Pasi Moisio Stakesista. Selvitys julkistetaan ensi kuun aikana.

Moision mukaan nuoret ovat ylipäätään valuneet alaspäin tulonjaossa suhteessa heitä vanhempiin ikäluokkiin. Kyse on myös kahtiajaosta. Suurimmalla osalla kaikista lapsiperheistä tulokehitys on ollut hyvä tai keskinkertainen.

Yksinhuoltajaperheet erottuvat selvästi omaksi joukokseen, jossa tulokehitys on selvästi muita heikompaa.

Vaikka lapsiperheiden osuus alimmissa tuloluokissa onkin kasvanut, ovat eläkeläiset siellä edelleen selvänä enemmistönä.