Yhteysalusreittien kilpailutus ollut tähän asti yhden kauppaa

TS/Lauri Rotko<br />Iniössä kohtaavat Finstashipin yhteysalus Kivimo ja tarjouskilpailussa parhaillaan oleva Tieliikelaitoksen Palvan lossi.
TS/Lauri Rotko
Iniössä kohtaavat Finstashipin yhteysalus Kivimo ja tarjouskilpailussa parhaillaan oleva Tieliikelaitoksen Palvan lossi.

JUTTA HÖGMANDER

Valtion varustamoliikelaitos Finstaship porskuttaa vahvasti eteenpäin Saaristomeren yhteysalus- ja lauttaliikennemarkkinoilla. Se on onnistunut kahmaisemaan sopimukset kaikista tähän asti kilpailutetuista yhteysalusreiteistä ja mielii vielä Tieliikelaitoksen lauttareiteillekin.

Finstashipin Saaristovarustamo on kaapannut vuoden option Hiittisten reittialueelle ja viiden vuoden sopimukset Nauvon eteläiselle reittialueelle ja Saariston rengastielle Iniön ja Houtskarin välillä. Finstashipin tarjoukset ovat osoittautuneet järjestään edullisimmiksi, vaikka kilpaan olisikin uskaltautunut muita yrittäjiä.

Finstashipin yhteysalusliikenteestä vastaavan johtajan Veijo Hiukan mielestä yhteysalusreittien kilpailutus on ollut tähän asti varsin näennäistä.

- Ainakin näiden kolmen ensimmäisen kierroksen tuomat eväät ovat olleet melko kevyet. Kilpailutus näyttää olevan yleiseurooppalainen trendi. Se, miten se saadaan toimimaan, jää nähtäväksi, Hiukka toteaa.

Hiukan mukaan toimivat markkinat ja kilpailu edellyttävät yhteysalusliikenteen kaltaisella pääomavaltaisella alalla yrittäjiä, joilla on varaa satsata toimintaan. Tällä hetkellä varteenotettavia yrittäjiä ei ole tarpeeksi. Heikommat jäävät väkisinkin taiston ulkopuolelle.

Yksityiset reitit vielä kilpailuttamatta

Finstaship liikennöi kesäisin kymmenellä Merenkulkulaitoksen yhteysalusreitillä, kahdeksalla reitillä kulkee yksityisen yrittäjän omistama yhteysalus.

  Merenkulkulaitoksen on kilpailutettava kaikki Finstashipin liikennöimät reitit ennen vuotta 2007.

Yksityisten liikennöimät reitit kilpailutetaan kunkin sopimuskauden päättyessä. Yhtäkään yksityisen kanssa tehtyä sopimusta ei ole vielä kilpailutettu.

Viime perjantaina lähtivät tarjouspyynnöt Iniön lisäreitistä ja Korppoon reitistä, jotka tulevat käsittelyyn syksyllä.

Saaristomeren merenkulkupiirin liikennetarkastajan Sirpa Vanhalan mukaan kilpailutusjärjestelmän yksityisille yrittäjille avaamia mahdollisuuksia on vaikea arvioida näin aikaisessa vaiheessa.

- Sopimuksen saaminen riippuu pitkälti kalustosta. Useat alukset joutuvat liikkumaan merellä ympäri vuoden, minkä takia niiden on oltava esimerkiksi jäänkestäviä. Sopivaa kalustoa ei ole tällä hetkellä liiemmälti, mutta toivottavasti tarjolle tulee lisää aluksia, Vanhala toteaa.

Kilpailutuksen voittaja selviää monimutkaisen pisteytyskaavan avulla, jossa otetaan huomioon tarjouksen taloudellinen puoli ja aluksen kapasiteetti.

Murtuuko lauttamonopoli?

Tiehallinto kilpailuttaa alaisuudessaan olevat lauttapaikat parin seuraavan vuoden aikana. Tällä hetkellä yleisten teiden lauttaliikenne on kokonaan Tieliikelaitoksen keltaisten lauttojen heiniä.

Turun tiepiirin tiejohtaja Pekka Jokela uskoo kilpailutuksen tuottavan hedelmää.

- Kun teiden kunnostamisessa lähdettiin kilpailutukseen, Tieliikelaitoksen katsottiin olevan aivan yliverto. Tällä hetkellä koko maassa yksityiset yrittäjät hoitavat kuitenkin 25-30 prosenttia urakoista, Jokela vertaa.

Tarjouksia otetaan vastaan syyskuun loppuun asti Velkuanmaan, Palvan, Keistiön ja Skagenin lauttapaikkojen liikennöinnistä. Rypäs on tarkoitus saattaa kokonaisuudessaan saman liikennöitsijän vastuulle seitsemäksi vuodeksi vuoden 2007 alusta.

Tieliikelaitoksen lauttavarustamon johtaja Erkki Wallenius korostaa Tieliikelaitoksen lähtevän siitä, että keltaiset lautat kulkevat totutuilla väleillä kilpailutuksen jälkeenkin. Finstashipin Saaristovarustamoa hän nimittää "tiedostetuista kilpailijoista selväksi ykköseksi".

- Omistaja, eli liikenne- ja viestintäministeriö, haluaa saada meidät kilpailulla kehittämään toimintaa. Seuraukset nähdään, kun kierros on käyty, Wallenius pohtii.

Finstaship ei ole vielä jättänyt tarjouksiaan, mutta Hiukan mukaan se on yrityksen velvollisuus.

- Kun varustamoliikelaitos perustettiin, edellytettiin sitä, että liikelaitoksen on pyrittävä toimimaan lauttaliikenteessä kilpailijana, Hiukka painottaa.

Hiukka kumoaa laajalle levinneen harhaluulon siitä, että lauttamatkat muuttuisivat maksullisiksi, jos Finstaship ottaisi liikennöinnin harteilleen. Maksuista päättää Tiehallinto, ei palvelutarjoaja.

Porkkanaa hyvästä palvelusta

Sekä Merenkulkulaitoksessa että Tiehallinnossa korostetaan sitä, ettei kilpailutus uhkaa palvelutasoa.

Tiejohtaja Jokelan mukaan kehitteillä on esimerkiksi järjestelmä, jonka mukaisesti Tiehallinto maksaisi palveluntarjoajalle hyvästä palvelusta normaalia suuremman palkkion. Tiehallinto kannustaisi näin tienestejä kasvattamalla liikennöitsijää ylittämään rutiininomaisen peruspalveluiden tuottamisen.

Kilpailutus tuonee lauttaliikenteeseen kaikesta huolimatta muutoksia. Tiehallinnon vaatimusten mukaisesti esimerkiksi Skagenin reitillä liikennöivän lossin painorajoituksen on noustava vuoden 2007 aikana nykyisestä 44 tonnista 60 tonniin. Jokela uskoo vanhan, kantavuudeltaan pienemmän kaluston poistuvan liikenteestä kymmenen vuoden sisällä.