Yhteistyöstä potkua saariston luonnonsuojelualueille

Itämeren luonnonsuojelualueet alkavat vaihtaa kokemuksiaan ja tietojaan menetelmistä, jotta alueiden käyttö saadaan kestävälle pohjalle. Tavoitteena on nivoa luonnonsuojelualueet ja paikalliset yhteisöt entistä luontevammin yhteen. Suomesta mukana on Saaristomeren alue. Seudun yrittäjille annetaan koulutusta muun muassa matkailualasta. Metsähallitus on päävastuussa hankkeesta, jossa on mukana seitsemäntoista osapuolta Suomesta, Virosta, Liettuasta, Latviasta ja Saksasta. Kolme vuotta kestävän EU-vetoisen projektin budjetti on miljoonaa euroa, Suomi maksaa summasta neljänneksen.