Häviäviä
lähteitä
pelastetaan

Luonnontilaiset lähteet ovat käyneet harvinaisiksi koko eteläisessä Suomessa. Lähteitä on jäljellä enää vajaa kymmenen prosenttia niiden alkuperäisestä määrästä.

Lähteiden ja niiden äärellä olevien eläin- ja kasvilajistojen ainoa turvaamiskeino on lähteiden kunnostaminen, toteaa tutkija Veli Lyytikäinen Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta. Pohjois-Karjalassa lähteiden suojelutyö on jo aloitettu.

- Tärkeintä on, että lähteissä pystytään nostamaan pohjaveden korkeutta. Me tukimme läheisiä ojia, nostimme turpeella ojan pohjaa, siivosimme hakkuujätteet ja poistimme eri rakenteita, kuten kaivonrenkaita, lähteiden ympäriltä, Lyytikäinen kertoo.

Lähteitä ovat hävittäneet rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä varsinkin ojitukset.

Vuonna 2004 alkanut hanke kestää vuoden 2006 loppuun, jolloin saadaan tutkimuksen lopulliset tulokset. Projektia rahoittaa ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriö.