Lähteet häviämässä eteläisestä Suomesta

Joensuu,
(STT)

Luonnontilaiset lähteet ovat käyneet harvinaisiksi koko eteläisessä Suomessa. Lähteitä on jäljellä enää vajaa kymmenen prosenttia niiden alkuperäisestä määrästä. Luonnontilaisia lähteitä ovat hävittäneet myös rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä varsinkin ojitukset.

- Lähteiden ja niiden äärellä olevien eläin- ja kasvilajistojen ainoa turvaamiskeino on lähteiden kunnostaminen, toteaa tutkija Veli Lyytikäinen Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta.

Pohjois-Karjalassa lähteiden suojelutyö on jo aloitettu. Metsäkeskus Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen yhteisessä lähteiden kunnostus- ja tutkimushankkeessa pyrittiin palauttamaan 31 lähdettä takaisin luonnontilaan. Miltei jokaisen lähteen vedenpinta saatiin nostettua alkuperäiselle korkeudelle. Kunnostamisella parannettiin myös lähdeveden ulosvirtausta ja saatiin lähteiden norot kulkemaan luontaisessa uomassaan.