Köyliön
Kuninkaanlähde
ruopataan
uudelleen

Turun Sanomat, Köyliö

Köyliön Kuninkaanlähteen kunnostusta aiotaan jatkaa uudella ruoppauksella ensimmäisen yrityksen jäätyä tuloksiltaan vajavaiseksi.

Vaativa työ pohjustetaan Turun yliopiston maaperägeologian laitoksen tutkimuksin. Köyliön kunnanhallitus on päättänyt tilata yliopistolta noin 7 500 euroa kustantavan selvityksen.

Historiallisesti arvokasta lähdettä ruopattiin loppuvuodesta 2001. Työ tehtiin kevyenä imuruoppauksena lietettä poistaen ja varoen vahingoittamasta lähteen hiekkaisia pohjakerroksia.

Vuoden päästä tehdyssä luotauksessa todettiin, että lähteessä on edelleen 10-20 sentin lietekerros hiekkakerroksen päällä. Kaikkea lietettä ei saatane poistetuksi kuin kuivatyönä.

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto on ilmoittanut, että uusi ruoppaushanke edellyttää ympäristölupaviraston lupaa. Ympäristötarkastaja Olli Taimen mukaan Kuninkaanlähteen maaperäolosuhteiden selvitys on ehdottomasti tarpeellinen pohjatyö luvan hakemiseksi lisäruoppaukseen.

Puolentoista hehtaarin suuruinen Kuninkaanlähde on aikanaan kilpaillut Oripään Myllylähteen kanssa Suomen ja myös Pohjoismaiden suurimman lähteen arvonimestä. Ainakin tulovirtaamaltaan se oli parhaimmillaan antoisin. Vuorokautinen virtaama on kuitenkin vähentynyt 11 000 kuution huippuluvuista huonoimmillaan alle viidennekseen.