"Kohtalaisen ankara tuomio"

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Turun yliopiston rikosoikeuden professori Ari-Matti Nuutila pitää presidentin entisen neuvonantajan Martti Mannisen saamaa 80 päiväsakon tuomiota kohtalaisen ankarana.

- Minusta tuomio viestii siitä, että alioikeus on ottanut vakavasti ulkoasiainministeriön kannan, jonka mukaan tällainen tietovuoto on ollut vahingollinen Suomen ulkopoliittisille suhteille.

Nuutila piti oikeudenkäynnin lopputulosta jo ennalta mahdollisena. - Oikeudenkäynnissä oli kaksi keskeistä kysymystä. Toinen koski asiakirjojen luonnetta, olivatko salassa pidettäviä. Toinen kysymys koski sitä, kykenikö syyttäjä näyttämään toteen kansanedustaja Anneli Jäätteenmäen ja Mannisen yhteistoiminnan. Näytöt olivat ristiriitaiset.

Käräjäoikeus muistuttaa tuomiolauselmassaan, että Manninen on varttuneessa keski-iässä oleva kokenut virkamies. Nuutilan mukaan tuomio olisi saattanut olla erilainen, jos kyseessä olisi ollut nuori, kokematon virkamies.

Jäätteenmäen saamaa oikeudenkäyntikorvausta on Nuutilan mukaan korottanut se, että asia on ollut julkisuusherkkä ja vaatinut tavallista enemmän tarkkuutta. Näin se on myös lisännyt asianajajan työtuntien määrää.

Ministerin tekosia setvittiin oikeudessa myös reilut kymmenen vuotta sitten. Kesällä 1992 Anneli Jätteenmäen tavoin keskustalainen kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo joutui eroamaan Esko Ahon (kesk) hallituksesta ja jättämään ministerin salkkunsa, koska häntä epäiltiin virka-aseman väärinkäytöstä. Juhantalo joutui valtakunnanoikeuteen, jossa hänet tuomittiin vuodeksi ehdolliseen vankeuteen syksyllä 1993. Eduskunta erotti hänet saman vuoden joulukuussa.

Valtakunnanoikeus oli tätä ennen kokoontunut itsenäisyyden aikana kolmesti. Vuonna 1961 puitiin ns. Kätilöopiston juttua, jossa sakkoihin tuomittiin ministerit Aarre Simonen ja Vilho Väyrynen. Vuonna 1952 tuomittiin apulaismaatalousministeri Jussi Raatikainen sakkoihin valtion tuen junailemisesta konkurssikypsälle Salaputki Oy:lle. Ensimmäinen itsenäisyyden aikana valtakunnanoikeuteen viety juttu tapahtui jo vuonna 1933.